DATA RESCUE

Spasavanje podataka sa hard diska

LOGIČKI PROBLEMI

- Obrisane datoteke
- Virusi
- Pogrešna particionisanja
- Reformatiranja
- Oštećeni fajl sistemi

MEHANIČKI KVAROVI

- Problemi glava
- Problemi kanala za     čitanje/pisanje
- Oštećeni mediji

Mobirise

ELEKTRONSKI KVAROVI

- Oštećeni konektori
- Korupcije ROM-a
- Pregrevanje


NESREĆE

- Vremenske nepogode
- Strujni udari

Da bi smanjili ili izbegli štetu


  1. Nabavite uređaj za čuvanje rezervne kopije važnih podataka
     
    USB fleš, eksterni HDD ili RAID konfiguraciju

  2. Snimanje kopije podataka na serveru / cloud

Adresa

Petra Lubarde 1                    
11 000 Beograd                     


Kontakt

Email: office@softbiro.com
Tel: 011/ 3570-682

This web page was created with Mobirise themes