Održavanje i instalacija hardvera

Održavanje i instalacija hardvera

Dijagnostika

Ustanovljavanje i
otklanjanje kvara.

Unapređenje

Predlog za poboljšanje perfromansi ili nadogradnju Vaših uređaja

Mobirise

Ažuriranje

Ažuriranje drajvera
 konkretnih proizvođača

Instalacija

Instalacija celokupan hardvera (ploče, drajvova, procesora, memorije, napajanja, itd.).

Najčešći zahtevi vezani za održavanje hardvera:


  1. Instalacija periferije, printera, skenera

  2. Predlog za poboljšanje perfromansi ili nadogradnju Vaših uređaja
  3.  
    Testiranje sistema (ispravnost ram memorije, ispravnost hard diska, kontrola temperature, testiranje napona, stabilnosti pod opterećenjem…)

  4. Ugradnja i zamena komponenti (RAM memorije, procesora, matičnih ploča, hard diskova, grafičkih kartica, napajanja…)

  5. Savetovanje i edukacija

Adresa

Petra Lubarde 1                    
11 000 Beograd                     


Kontakt

Email: office@softbiro.com
Tel: 011/ 3570-682

Create a site - Go now