Održavanje i instalacija operativnog sistema

Mobirise
1


oporavak sistema

2

instalacije operativnih sistema, Windows, Linux

3

podešavanje rada sistemskih komponenti operativnih sistema

4

instalacija neophodnih drivera računara

5

instalacija i podešavanje perifernih uredjaja, štampača, skenera...

6

instalacija antivirusnih softvera

Adresa

Petra Lubarde 1                    
11 000 Beograd                     


Kontakt

Email: office@softbiro.com
Tel: 011/ 3570-682

Mobirise page creator - Try here